border=0

Соціальні »Включення

Визначення включення


Включіть і містять щось або хтось.- Щоб зрозуміти, що означає термін включення, слід почати з визначення дії, яку потрібно включити. Вона передбачає, щоб утримувати або охоплювати щось або когось в межах іншої речі, простору або конкретної обставини. Включити тоді це додати щось інше вже існуюче. Таким чином, термін включення відноситься до акту включення і утримання чогось або когось.


Зазвичай, це поняття використовується у відношенні ситуацій або соціальних обставин, в яких певні соціальні групи включаються або виключаються з певних соціальних вигод.

Соціальна інтеграція: не залишає певні сектори суспільства вигод

Включення, зрозуміле з соціальної точки зору, пов'язане з роботою, яку різні люди щодня роблять для забезпечення того, щоб великі сектори суспільства не залишилися за її межами, а потім увійшли до спіралі насильства , злочинності та дуже поганих умов життя. Соціальна інтеграція означає інтеграцію всіх членів суспільства в суспільне життя, незалежно від їх походження, діяльності, соціально-економічного статусу або мислення . Як правило, соціальне включення пов'язане з найбільш скромними секторами, але воно також може бути пов'язане з дискримінацією меншин та відходом від них, наприклад, у корінних громадах або етнічних групах меншин, таких як цигани.


Потім, у рамках включення ми повинні групувати відносини, політику та тенденції, які мають намір інтегрувати людей з різних секторів у суспільство, до якого вони належать, пропонуючи внести свій внесок у їхній талант і в той же час отримати зворотній зв'язок, отриманий від суспільних переваг. Включення має формуватися на всіх рівнях: політичному, економічному, освітньому, соціальному та ін.


Субсидії, стипендії, деякі з найбільш ефективних альтернатив для боротьби з виключенням

Методи, які використовуються для здійснення феномену соціальної інтеграції, можуть бути дуже різноманітними, хоча зазвичай вони пов'язані з наданням цих незахищених і дискримінованих секторів всіма необхідними засобами для розвитку гідного і стабільного способу життя. , У цьому сенсі соціальна інтеграція може означати забезпечення роботи, здоров'я, гідного і безпечного житла, освіти , безпеки та багатьох інших речей, які сприяють розвитку всього суспільства організовано і впорядковано. Соціальна інтеграція є характерним явищем останніх років, коли глобальні та регіональні економічні кризи спричинили занепокоєння важливих секторів людського населення в занепад.

Програми субсидій були однією з головних політик у цьому відношенні. Щомісячні грошові асигнування, які поширюються на тих, хто їх потребує, є однією з методологій, з якою національні та провінційні держави прагнуть боротися з виключенням, а тому заохочують включення тих найбільш маргінальних та уразливих соціальних секторів суспільства ,

Проте, треба сказати, що цей сектор повинен розвиватися відповідно до і не втрачати можливості конкуренції з іншими вищими членами громади, ця політика повинна супроводжуватися іншими політиками, спрямованими на сприяння навчанню, підготовці , роботі, тому що якщо не Держава перетворюється на просту коробку, і індивіди, комфортні в цій ситуації, не пропонують особистого і професійного зростання, що робить їх переважаючими на всіх рівнях свого життя.

Таким чином, ще однією альтернативою субсидій, або відмінним варіантом, щоб супроводжувати їх до тих пір, поки людина не зможе досягти самостійності у всіх відношеннях, є сприяння освіті, рівність в освітній пропозиції.

Ми знаємо, що ключ до майбутнього полягає в рівні знань, яким хтось володіє, і тому важливо, щоб всі соціальні групи отримали освіту, що дозволяє їм розвиватися в умовах супер конкурентного ринку. Те, що ми всі маємо однакову можливість виховувати себе і робити це в тих самих умовах, є вирішальним фактором соціальної інтеграції, про яку ми говоримо.

Таким чином, субсидії повинні продовжувати надавати студентам стипендії, які покращують рівність освіти в різних рівнях освіти.

Автор: Сесілія Бембібре | + QUOTE
Теми включення

Тепер у соціальній

Соціальні мережі