border=0

Соціальна »Соціальна освіта

Визначення соціальної освіти


Соціальна освіта - це педагогічний субдисципліна за вимогою освіти, яка займається виключно заохоченням включення студентів до різних соціальних мереж, що оточують її, з метою забезпечення її розвитку у всіх аспектах і рівнях, і таким чином вміти не тільки розширювати свої прагнення в освіті, але й у професійній, майбутній, звичайно, і соціальній участі , серед інших питань, які безпосередньо впливають на їхній розвиток.


Дисципліна, що сприяє включенню студентів у соціальні мережі для забезпечення їхнього розвитку та соціальної інтеграції відповідно

Соціальна освіта - це форма соціального втручання, яка буде здійснюватися з освітніх стратегій і змісту з метою сприяння соціальному благополуччю і підвищенню якості людей в цілому і особливо вирішенню проблем маргіналізованих груп, які були виключені системи .


Забезпечення прав і уникнення маргіналізації

Що соціальна освіта пропонує своєю діяльністю - це, з одного боку, запобігання цим проблемам маргіналізації, а з іншого - запевнення всіх осіб у здійсненні своїх прав, коротко кажучи, їх метою є оптимізація процесів соціалізації .


Включення індивідів до різних соціальних мереж сприятиме розвитку їх комунікабельності та забезпеченню їхнього соціального кругообігу. Тим часом, з боку цієї соціальної та культурної пропаганди, можливість придбання різних культурних цінностей буде абсолютно відкритою, що, звичайно, розширить перспективи зацікавлених сторін.

Функції

Серед функцій, які стосуються соціальної освіти, є: спостереження за контекстами, поведінкою і ставленням, які виявляють осіб або групи, які перебувають у ситуації дезадаптації або маргіналізації; контактувати з тими ж темами, збирати інформацію про своє життя, проблеми, відносини, щоб дізнатися, яка стратегія є найкращою в кожному випадку; планування освітньої стратегії, яка заохочуватиме участь, і це, очевидно, спричинить покращення якості життя тих, хто бере участь; опосередковувати між суб'єктами та соціальними, шкільними або робочими закладами, у відповідних випадках, для полегшення доступу до них.

Слід зауважити, що соціальна освіта охоплює широке коло напрямків, у яких вона втручається, зокрема: освіта дорослих, спеціалізована соціальна освіта, соціокультурна анімація, неформальна освіта, екологічна освіта, втручання у літніх людей та втручання в наркоманію .

Освіта - це великі двері для майбутнього

Як відомо, доступ до освіти в будь-якому випадку полегшить і сприятиме кращому майбутньому, з кращими можливостями, як з точки зору особистого, так і професійного, який користується підготовкою. конкурувати за кращі умови праці у своїй сфері діяльності.

Освіта, безсумнівно, покращує якість життя всіх, і, в цьому відношенні, суспільства всіх часів піклувалися про його розвиток, вдосконалювали його, вивчали з різних точок зору, щоб подолати його.
Ми повинні також сказати, що це було одне з найважливіших людських творінь, які людина зробила, щоб подолати свої обмеження.

Без освіти немає розвитку або можливого прогресу, тобто конкретної реальності, вона може звучати як фраза, але це так.

Традиційно освіта пов'язана з формальним процесом навчання в навчальних закладах або школах, однак процес навчання набагато більше, він включає інші аспекти і вчення, які почнуться відразу після народження особи, Вони займуть своїх батьків і найближче оточення.

Треба також згадати про освіту, яку нам принесли референти, народну освіту, яку можна дізнатися на вулиці, скажімо.
З іншого боку, співіснування з іншими людьми дає нам освіту, не кажучи вже про відвідування в місцях, де пропонується неформальна освіта; Всі ці актори сформують нас і сприятимуть особистому та соціальному становленню особи.

Іншим аспектом, який ми не можемо ігнорувати, коли говоримо про освіту, є те, що багато років тому, і до дев'ятнадцятого століття, яке приносило нові парадигми на багатьох рівнях і сенсах, освіта була привілеєм, яким користувалися деякі, бах, класи привілейовані суспільства, які могли б платити вчителям або змушувати своїх дітей подорожувати, щоб вони могли навчатися в елітних школах.

Але після промислової революції це почало поступово змінюватися, і, на щастя, освіта стало правом кожного, без різниці між різними расами, класами, статями, віками.

Автор: Флоренсія Уча | + QUOTE
Предмети соціальної освіти

Тепер у соціальній

Соціальні мережі