border=0

Закон »Судова влада

Визначення судової влади


Влада держави, яка відповідає за здійснення правосуддя

Судова влада є однією з трьох держав , яка відповідно до діючої правової системи відповідає за здійснення правосуддя в суспільстві через застосування правових норм у виникаючих конфліктах .


Здійснювані суддями, рішення цієї влади можуть бути скасовані лише тими судовими органами, які мають більш високий рівень. Це означає, що судова влада має здатність нав'язувати свої рішення іншим двом державам, які присутні в демократичних країнах, виконавчому та законодавчому органах. У випадках, коли останні два сприяють або виконують дії, що суперечать законам, суд може призначати санкції.


Здійснення судової влади

Тим часом, судова система втілюється різними юрисдикційними або судовими органами , такими як суди, суди , які здійснюють юрисдикційну владу і користуються неупередженістю і автономією, в ідеальних випадках, звичайно, тому що, на жаль, реальність не Ця автономія завжди реальна, навіть якщо існує поділ влади, про який ми говорили за наказом демократичних систем.


Необхідність незалежності здійснювати свою роль відповідно

Особливо у слаборозвинених країнах, правосуддя або судова система тісно пов'язані з виконавчою владою , оскільки призначення суддів і прокурорів зазвичай виходять з цієї влади, а потім, часто, особливо коли виконавча влада є авторитарною, вони часто стикаються з цією владою. незалежність, коли вона проявляється проти вас, наприклад, у тих випадках, коли уряд, його чиновники або близькі до вас залучені до судової справи.

Одним із зобов'язань судової влади є контроль за роботою та надмірностями, які можуть бути понесені виконавчою владою, а якщо остання не дозволить першим працювати на свободі, буде дуже важко забезпечити здійснення правосуддя в цій державі, на жаль ,

Ми втомилися бачити цю ситуацію щодня в засобах масової інформації в усьому світі. Судді, прокурори, суди, які у справах, чутливих до нинішньої влади, зазнають невдачі на користь цього чи на даний момент вони видають постанови, які відкривають підозри щодо їх справжньої незалежності.

Тоді незалежність судової влади перед іншими державними повноваженнями, особливо виконавчою, може бути переглянута через невдачі, що це питання, а коли вони суперечливі або абсолютно часткові, дозволить нам точно знати низький рівень незалежності. повноважень, які існують у цій країні.
У тоталітарних режимах або диктатурах судова влада залежна від влади і ніколи не буде діяти незалежно від решти повноважень. У країнах, які є справді демократичними, це, звичайно, не відбувається, і справедливість діє відповідно, караючи винних, навіть якщо вони є частиною влади.

Бачення ілюмінатора Монтеск'є

Якщо дотримуватися класичної теорії, запропонованої одним з найвідоміших французьких інтелектуалів Просвітництва, як це було Монтеск'є, поділ влади гарантує свободу громадянина. У ідеальній державі, на думку Монтеск'є, незалежне судочинство виявляється ефективним гальмом виконавчої влади і має прагнути . З вищезгаданого поділу державних повноважень виникає те, що називається верховенством права , в межах якого державні повноваження підлягають закону в егалітарному порядку. Потім, у цьому контексті, судова влада повинна бути незалежною, щоб мати можливість подати решту повноважень, особливо виконавчої влади, коли вона певною мірою суперечить правовій системі.

Крім того, судова влада повинна відігравати арбітражну роль, коли вони іноді стикаються з іншими двома державами, законодавчою та виконавчою, що є досить часто в ці дні. Три повноваження держави є фундаментальними, а правосуддя потребує постійного захисту, оскільки воно залежить від демократичної системи, не перестає працювати і має працювати так, як має бути.

У структурному відношенні організація судової влади буде відрізнятися від національної до нації, а також методології, яка використовується для призначень. Найбільш поширеним є існування декількох рівнів судів, що є рішеннями нижчих судів, правдоподібної апеляції вищих судів, а також існування Верховного Суду або Верховного Суду, які матимуть останнє слово в будь-якому конфлікті, що досягає його наприклад .

Автор: Флоренсія Уча | + QUOTE
Теми судової влади

Соціальні мережі