border=0

Здоров'я »Медична етика

Що таке медична етика


Медична етика є тією галуззю етики, яка стосується просування етичних принципів, що регулюють діяльність медицини, з тим, щоб правильне виконання медичних працівників завжди переважало стосовно пацієнтів, яких вони лікують.


Галузь етики, що сприяє принципам і цінностям серед медичних працівників: повага та обізнаність у лікуванні пацієнтів

Тобто вона повинна пролити світло на те, що повинно і не повинно бути зроблено в конкретних випадках.

Важливість цієї галузі етики виникає насамперед від необхідності регулювати медичну діяльність у такому контексті, як сьогоднішній день, в якому проходять технічні досягнення і наукові відкриття, і тому відкриваються нові можливості для дій.


Тобто, цей сценарій приніс можливість лікування захворювання з кількох пропозицій, але, звичайно, не завжди застосовується використання, і саме в цій точці медична етика повинна втручатися, щоб упорядкувати ситуацію і забезпечити повагу пацієнта з повагою. і совість .

Медична етика оцінюватиме медичні дії, що ґрунтуються на чотирьох основних принципах: благодійність, невиношування, справедливість і автономія, і тому дії лікарів і всіх суб'єктів, що беруть участь у контексті здоров'я, повинні керуватися те ж саме.


Етика - це дисципліна, яка займається вивченням моралі, і з цього підходу ми будемо вказувати на те, яка поведінка очікується від людей, які складають те чи інше суспільство .

Слід зазначити, що мораль - це концепція, яка йде рука об руку з етикою, і яка включає в себе набір дій і поведінки, які регулюються і типізуються в доброму і поганому, і які будуть керувати поведінкою суспільства, в якому накласти .

В основному, етика, що вона робить, полягає в тому, щоб встановити, які саме цінні і поважні поведінки і поведінки розташовані на протилежній стороні.

Потім, як тільки вони будуть ідентифіковані, вони будуть регулюватися і соціально встановлені і узгоджені з тим, що є хорошим, поганим, справедливим, несправедливим, серед інших і в остаточному рахунку, що є етично бажаним, а що ні.

Етика, в кожному конкретному випадку, присутня в більшості професій і видів діяльності, які ми розвиваємо людськими істотами, і, звичайно, в медицині , однією з найбільш помітних і важливих дисциплін з давніх часів не могло не бути місця ваги.

Медична етика або медична деонтологія , як її ще називають, групує ряд норм і принципів, які надихають і що також керують роботою медичних працівників .

Поза модальностями, що застосовуються кожним окремим професіоналом , принципи, які пропонує медична етика, повинні дотримуватися і поважатися лікарем.

Всі медичні організації світу мають як фундаментальну місію пропагувати і розвивати деонтологію, а також постулювати принципи етики, які виховують майбутніх фахівців і лікарів у цій сфері.

Звичайно, будь-яке порушення в них призведе до покарання.

Вирішальні принципи: добродійність, автономія, справедливість і невиконання

Серед найвідоміших принципів: благодійність (залучення дій на користь інших завжди, залишивши у стороні забобони і перемоги прав інших). Для пацієнта ігнорувати ліки лікар зобов'язаний діяти якнайкраще його добро), автономію (здатність нав'язувати норми і не потрапляти під зовнішній тиск), справедливість (поводження з кожним, як воно має бути без дискримінації через різні умови, тобто всі пацієнти повинні отримувати однакове лікування) і неналежність (передбачає утримання від тих дій, які можуть призвести до прямого пошкодження або завдати шкоди іншим).

Принцип недопущення вважається найбільш релевантним, оскільки він передбачає прихильність до чогось основного, що не є прямим або непрямим збитком для пацієнта.

Коли лікар призначає пацієнту лікування або хірургічну практику, він повинен оцінити ризики та переваги, зважити їх, вирішити, чи виконувати дану практику.

Що стосується принципу автономії, який безпосередньо впливає на пацієнта, і що дозволяє йому сказати, чи підкорятися операції чи лікуванню, найбільш яскравим прикладом є інформована згода, яка складається з надання пацієнтом свого дозволу та прийняття. у письмовій формі перед неминучістю медичної практики.

Це визнання ознаменуватиме ваші знання про плюси і мінуси практики, яку ви подасте.

Автор: Флоренсія Уча | + QUOTE
Теми медичної етики

Соціальні мережі