border=0

Наука »Геометричне місце

Визначення геометричного місця


В області аналітичної геометрії поняття локусу передбачає визначення або визначення поверхні, створеної по координатній осі від заданого рівняння . Це означає, що кожне математичне рівняння має конкретне графічне зображення, яке може бути лінією, кривою, параболою або будь-якою іншою фігурою.


Як і будь-яка інша математична ідея, поняття локусу має абстрактний тип. Математична абстракція ґрунтується на двох основних одиницях: число і точка. Перший використовується для алгебраїчних розрахунків, а другий - для розуміння геометричного простору. У цьому сенсі локуси - це набори точок, які поділяють одне і те ж властивість.


Ця пропозиція дозволяє краще зрозуміти простір

Якщо взяти за опорну окружність один радіус-лічильник, то ця геометрична фігура є локусом точок на площині, які знаходяться на однаковій відстані від іншої конкретної точки - центру кола. Іншими словами, загальна відстань між усіма точками, які утворюють локус, - це радіус окружності.


Аналітична геометрія вивчає геометричні фігури , але це робиться за допомогою математичних рівнянь. Це інструмент, який дозволяє представляти всі види ситуацій, приймати рішення, пояснювати явища або знати основні характеристики даної ситуації. Коротше кажучи, форма, яка виражає геометричне місце, допомагає описати всі види просторових реалій.

Аналітична геометрія в історії математики

Евклідова геометрія була розроблена грецьким математиком Евклідом в третьому столітті до нашої ери. С і фокусується на вивченні геометричних фігур і їх властивостей. Аналітична геометрія стає злиттям класичної геометрії та алгебри.

Основоположником цієї дисципліни був французький філософ і математик XVII століття Декарт. Його нове бачення геометрії було розроблено в його знаменитій праці "Дискурс методу". Для Декарта математика була не належною наукою, а методом розуміння самої науки. Можна сказати, що з математикою вже можна було пояснити, чому речі,

Декартові осі (декартовое слово походить від імені Декарта по-латині) є традиційними координатами будь-якого дослідження аналітичної геометрії. У цьому сенсі абстрактне вираження алгебраїчного типу перекладається в певному зображенні, наприклад параболі.

Аналітична геометрія розглядає безліч алгебраїчних кривих: еліпс, окружність, параболу, гіперболу або гіперболоїд.

Фото: Fotolia - Mustgo

Автор: Хав'єр Наварро | + QUOTE
Теми в геометричному місці

Соціальні мережі