border=0

Соціальна » Соціальна свідомість

Визначення суспільної свідомості


conciencia-social Термін «соціальне свідомість» означає здатність окремих індивідів, груп або соціальних організацій сприймати ті навколишні реалії, які потребують уваги, роздумувати про них і, в деяких випадках, діяти для їхнього перетворення. Ідея соціальної свідомості сьогодні дуже поширена завдяки значному збільшенню чисельності населення в нижчих умовах (неповноцінність, яка представляється економічно, ідеологічно, етнічно і сексуально) і все більш гострою необхідністю діяти позитивно. зміна цих альтернативних соціальних реалій на себе.


Усвідомлення чогось означає мати достатньо знань. Іншими словами, коли наш розум дозволяє нам знати реальність, ми говоримо, що ми свідомі.


З точки зору психології , совість людини виражає свою раціональну схильність до розуміння навколишнього світу.

Соціальна свідомість

Як особистості ми усвідомлюємо, що відбувається навколо нас, і що ступінь свідомості, саме, суть нашої соціальної свідомості як особистості. З іншого боку, саме суспільство формує автономну сутність і в цьому сенсі спільнота також має певну соціальну свідомість. Таким чином, коли в лоні суспільства визнаються певні проблеми, що впливають на кожного, виробляється колективна соціальна свідомість.


Пов'язане з ідеями солідарності та відданості, соціальне свідомість є першим кроком на шляху зміни структури добровільної та недобровільної дискримінації на певні соціальні групи в громаді.

Тому соціальна свідомість пов'язана з можливістю усвідомлення проблем, властивих суспільству, які потребують вирішення. Хоча ідея соціальної свідомості зазвичай використовується для позначення необхідності діяти на благо тих, хто живе в ситуаціях бідності, маргінальності та виключення, також можна згадати про важливість зміни структур або моделей поведінка, що впливає на все суспільство, наприклад, турбота про навколишнє середовище , дотримання правил дорожнього руху і т.д.

Соціальна свідомість в марксизмі

У марксистській філософії концепція соціальної свідомості є ключовою. Таким чином, кожна соціальна група має певний рівень свідомості. Працівники мають або повинні мати класову свідомість, щоб визнати себе як колектив. Якщо ви не визнаєте себе класом, то неможливо перетворити свою реальність.

Для Маркса експлуатація робітників є основним елементом для пробудження його колективної свідомості. Це не теоретична рефлексія, а перший крок до зміни реальності і соціальної моделі.

Соціальна обізнаність та участь

Людина може мати багато інформації про проблеми, які впливають на суспільство (безробіття, бідність, експлуатація тощо). Однак знання реальності недостатньо для його зміни. З цієї причини деякі люди вирішують брати активну участь у проекті. Існує кілька способів реалізації трансформаційної суспільної свідомості, але всі вони включають активну участь . Серед численних прикладів участі можна виділити наступні: економічні пожертвування, солідарна співпраця, волонтерські проекти з НУО тощо.

Вороги суспільної свідомості

Більшість людей стверджують, що вони соціально усвідомлюють несправедливість навколо них або в інших частинах світу. Проте цілком ймовірно, що ці типи тверджень є формою самообману або простою декларацією добрих намірів.

Соціальна свідомість, у своєму індивідуальному або колективному вимірі, має ряд "могутніх ворогів": сувора конкурентоспроможність, індивідуалізм, культурне панування, глобалізація , невідповідне споживання енергії тощо.

Існує багато способів, за яких соціальна свідомість може з'являтися в індивідуальній або соціальній групі

Хоча теоретики стверджують, що найбільш доцільним є забезпечення присутності соціальної свідомості з моменту виникнення дитини (так що це завжди присутнє в людині, для якої неофіційні та формальні системи освіти є суттєвими), совість Соціальне також може пробуджуватися в людях і бути придбаним і / або розширеним з часом, відповідно до миттєвих потреб кожної соціальної групи. Таким чином, незважаючи на те, що люди певного віку не здобули освіту в придбанні соціальної свідомості щодо різних тем, рекламні кампанії різних видів можуть служити для створення просторів для роздумів про важливість того самого в певні моменти існування спільноти

Автор: Хав'єр Наварро | + QUOTE
Теми в соціальній свідомості

Тепер у соціальній

Соціальні мережі