border=0

Зв'язок »Cognoscente Subject

Визначення Cognoscente Subject


З метафізичної точки зору агент інтелектуального знання отримує ім'я пізнавального суб'єкта.


Знаючий суб'єкт є ключовим терміном в історії теорії пізнання, оскільки без суб'єкта-суб'єкта не існує самого знання.

Кожен когнітивний об'єкт сприймається людським інтелектом. Таким чином, об'єкт має свою причину бути з інтелектуальної точки зору, коли він поміщений у зв'язку з суб'єктом.

Усвідомлюваний суб'єкт - це той, хто має інтелектуальну здатність розуміти певну реальність. З цієї точки зору, людина має дар розуму, який дозволяє міркування і відображення, засноване на розумовій інтерпретації реальності.


Знання - це іманентний акт

Існують різні типи дій. Є дії, які є іманентними, тобто вони є самоціллю. Іманентний тип дії - це акт пізнання, оскільки знання не є засобом відношення до кінця, а метою, яка сама по собі має позитивну дієвість.


Протягом всієї історії філософії існують різні теорії пізнання, які відкривають дискусію навколо самого процесу знань. Є мислителі, які вірять, що людські істоти можуть отримати доступ до реальності через їх знання. Це стосується, наприклад, реалістичної думки Фоми Аквінського.

Cognoscente Subject і бачення Канта

Однак є й інші мислителі, які стверджують, що знання показує взаємозв'язок між об'єктом і свідомістю : Кант пояснює різницю між самим об'єктом і об'єктом по відношенню до "для мене свідомості".

Навпаки, конструктивістська думка робить висновок, що знаючий суб'єкт створює свою власну реальність.

Пізнавальна діяльність

Когнітивна діяльність, що проводиться суб'єктом, свідчить про важливість мислення як відправну точку для генерації нових ідей, які відзначаються не тільки об'єктивністю об'єкта, а й суб'єктивністю самої думки. Кожна людина інтерпретує реальність з власної точки зору, що відзначається його попереднім досвідом і особистим досвідом.

Знання також впливає на прийняття рішень і готовність, оскільки знання є основою прагнення до попереднього обговорення

Автор: Maite Nicuesa | + QUOTE
Суб'єкти в Cognoscente Subject

Соціальні мережі