border=0

Загальні

+

Зв'язок

+

Визначення лексики

Під лексикою розуміють більш-менш складний набір термінів, що складають мову чи мову. Цей ...

Довкілля

+

Визначення хризантеми

Ця однорічна рослина відома у всьому світі, а її наукова назва - Chrysanthemum morifolim. Він використовується ...

Економіка

+

визначення HR

HR - це абревіатура людських ресурсів, яка подається таким чином, оскільки в множині є два слова ....

Загальні

+

Визначення шоку

Загалом, слово шок відноситься до душевного стану, який характеризується ...

Довкілля

+

Визначення помилки

Будучи чи не найпоширенішими живими істотами на планеті Земля, комахи є типом тварин ...

Довкілля

+

Технологія

+

Історія

+

Загальні

+

Латентне визначення

Хоча латинська мова є мертвою мовою, оскільки її не розмовляють, в іспанській мові вона, безперечно, все ще живе. Один ...

Зв'язок

+

Визначення метонімії

У поетичній мові, в піснях чи рекламі поширене використання риторичних фігур чи фігур ...

Соціальна

+

Визначення людини

Термін людина використовується для позначення єдиних живих істот, у яких склалися певні ...

Соціальна

+

Визначення Флематика

Це характер, який проявляє терпіння і спокій міркувань, який не відчуває впливу часу чи ...

Релігія

+

Політика

+